ivy

ivy

西洋キヅタ

 • GRM835-0800Z
  K18YG
  ¥69,120
  GRM834-0800Z
  K18YG
  ¥60,480
  GRE810-4801Q
  Pt950/K18YG/Dia.
  ¥90,720
  ( 左から )
 • 互いに深く愛しあい
  蔦のように絡まる想いは
  もう永遠に離れない